RicardoSantos

[RS]Linear Regression Bull and Bear Power Accumulation V1

EXPERIMENTAL:
Bull and Bear power based on linear regression (this is a non lagging oscillator, the parameter are for the lookup window for the donchian extremes)
this indicator can also be used for convergence/divergence.
(accidentjev2) added multi timeframe support (indicator may repaint values)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title='[RS]Linear Regression Bull and Bear Power Accumulation V1', shorttitle='BBPa', overlay=false)
SHOW_REM = input(title='Show as (bull-bear)?', type=bool, defval=false)
SHOW_ACC = input(title='Show as accumulation?', type=bool, defval=true)
window = input(title='Lookback Window:', type=integer, defval=10)
smoothing = input(title='Smoothing Length:', type=integer, defval=4)
acc_length = input(title='Accumulation Length:', type=integer, defval=100)
USE_ALT_TF = input(title='Use alternative timeframe?', type=bool, defval=false)
alt_tf = input(title='Alternative timeframe:', type=string, defval='D', confirm=false)

f_exp_lr(_height, _length)=>
    _ret = _height + (_height/_length)

h_value = highest(close, window)
l_value = lowest(close, window)

h_bar = n-highestbars(close, window)
l_bar = n-lowestbars(close, window)

bear = 0-f_exp_lr(h_value-close, n-h_bar)
bull = 0+f_exp_lr(close-l_value, n-l_bar)

bear_acc = sum(nz(bear, 0), acc_length)
bull_acc = sum(nz(bull, 0), acc_length)

rem = SHOW_ACC ? bull_acc-abs(bear_acc) : bull - abs(bear)
rem_bull = rem > 0 ? rem : 0
rem_bear = rem < 0 ? rem : 0

bear_output = USE_ALT_TF ? security(tickerid, alt_tf, SHOW_REM?rem_bear:SHOW_ACC?bear_acc:bear) : SHOW_REM?rem_bear:SHOW_ACC?bear_acc:bear
bull_output = USE_ALT_TF ? security(tickerid, alt_tf, SHOW_REM?rem_bull:SHOW_ACC?bull_acc:bull) : SHOW_REM?rem_bull:SHOW_ACC?bull_acc:bull

plot(title='Bear', series=bear_output, style=columns, color=maroon)
plot(title='Bull', series=bull_output, style=columns, color=green)