umur.ozkul

Reliability[UO]

This is an SMA based indicator. It gives a sense of long term behavior of the asset to make a reliable trade setup

How reliable is your asset to trade without gambling? Is there a reliable trend?
Is this price dip an opportunity to buy?
Is this price spike an opportunity to sell? Or would you avoid buying now and rather wait a bit for prices to fall down to a more reasonable level?

You can recognize all of those points on this indicator. The best to do is to look at the prices and patterns on the indicator to learn about those points.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?