BigBitsIO

Scripting Tutorial 4 - Triple Many Moving Averages Improved

BigBitsIO Premium Uppdaterad   
This script is for a triple moving average indicator where the user can select from different types of moving averages and periods. This script improves upon tutorial 3 by adding source selection for MAs and another option for an MA that is not built-in, the HMA . It is meant as an educational script with well formatted styling, and references for specific functions.
Release Notes: Title update

Like and follow!

💻 Website: https://www.bigbits.io
📺 YouTube: https://www.youtube.com/bigbits
🎮 Discord: https://discord.gg/rapMn4z
🐦 Twitter: https://twitter.com/BigBitsIO
💸 Save $30 on TradingView Paid Plan: https://bit.ly/2CaRfjs
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?