SimYuanAnShane

Trend following with HA

This is my first script and it is basically a MA crossover/under strategy that uses heikin ashi closing prices. I've also used limit orders based on HA opening prices of the previous day for entry which improves the performance. However, this impose a restriction when prices are moving too fast and the algo is unable to enter the trade, resulting in a bad position for a long period, which I believe is preventing this strategy from performing better. Will appreciate any comments/ suggestions to improve this (such as enter market prices the next day when failed to enter on HA price - not sure if this is possible) as I'm still starting out and will be more than happy to learn from the community here. Cheers!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?