FX365_Thailand

Pip Value Calculator(Original by ashkanpower)

FX365_Thailand Premium Uppdaterad   
Japanese below / 日本語説明は下記

With this indicator, you can calculate profit and loss amount based on pips.
The original indicator is developed by ashkanpower and I have modified enabling to select account currency and font color.

Account currency can be selected from USD, JPY, EUR, GBP, AUD and THB.
Profit/loss amount can be calculated with the selected account currency.
Note: No spreads and commissions included. This is just for simulation only.It works for forex only.

Original : Pip Value

Thank you @ashkanpower for inspiring me!

----------------------

Pipsを金額換算できるインジケーターです。

ashkanpower氏作成のインジケーター”Pip Value“を口座通貨の選択、フォントカラーの選択を可能なように改良しています。

選択可能な口座通貨は米ドル、日本円、ユーロ、ポンド、豪ドル、タイバーツです。
ポジションを立てる前の損益金額のシミュレーションにお使いください。
(ブローカーによって異なるスプレッドや手数料は含まれません。)


※FXの通貨ペアのみで動作します。


オリジナル : Pip Value
Release Notes: Added logic for gold and silver.

Note:

Lots
1lot=100 ounce
1lot=5000 ounce

Pips
1USD=10pips
1USD=100Pips
Release Notes: Added logic for gold and silver.

Note:

Lots
Gold
1lot=100 ounce

Silver
1lot=5000 ounces


Pips
Gold
1USD=10pips

Silver
1USD=100Pips
Release Notes: Added logic for BTC and ETH.

Lots:

BTC
1lot=1BTC

ETH
1lot=1ETH


Pips
BTC・ETH
1USD=10pips

This works on ticker: BTCUSD and ETHUSD only.

■”なぜ”がわかる相場分析
・チャートの動きというファクトを元に
・客観的かつロジカルに
・初心者でもわかるように
相場展望を解説

Followすると投稿の度に通知が届きます。
http://bit.ly/3s888QI

■Editor's Pick
https://bit.ly/3pkLCEl

■Blog
https://bit.ly/2VPAMJk

■Indicator
http://bit.ly/3lmWYFk

■Membership
https://bit.ly/3zvLkPG
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?