Xpulz

The Strat info box

Xpulz Uppdaterad   
This indicator is an all in one indicator for the "The strat" method by Rob Smith. This indicator DOES NOT provide trading advice or trade entry signals!

What is included:
* Candle Type 1 - Inside Candle
* Candle Type 2- Up or Down Candle
* Candle Type 3 - Engulfing Candle

* Strat signal:
- 2-1-2 setup
- 3-2-2 setup

* Full Timeframe Continuity:
- from a 5min timeframe to a yearly timeframe. Green gives you an uptrend, Red a downtrend.

* middle of day and week
- this give you a support and resistance level at the middle of the day or week. This is a good indicator if the stock goes up or down

* extra info like:
- ATR of 14 days
- DTR of current day
- Volume info
- Float info

META
Versionsinformation:
removed the float info, now it is also available for forex, crypto etc...
Versionsinformation:
add a space in the info box
Versionsinformation:
text changes
Versionsinformation:
text changes
Versionsinformation:
bug fix
Versionsinformation:
added 30 min timeframe
Versionsinformation:
change chart
Versionsinformation:
change chart
Versionsinformation:
change chart
Versionsinformation:
change chart
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?