clubmezzanotte

Revolver Oscillator Strategy 1.2 (RSI+UO+MFI)

clubmezzanotte Uppdaterad   
ROS (Revolver Oscillator Strategy)
Version 1.2

Description
This script combines three popular oscillators ( RSI , Ultimate Oscillator and MFI ) to accurately determine the price momentum of an asset.

Context
- RSI ( Relative Strength Index ) is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements over a period of time (14).
- Ultimate Oscillator uses three different periods (7, 14, and 28) to represent short, medium, and long-term market trends.
- Money Flow Index ( MFI ) is a momentum indicator that measures the flow of money into and out over a period of time. It is related to the Relative Strength Index ( RSI ) but incorporates volume , whereas the RSI only considers price

How does it work?
When a RED bar appears, it means that the three oscillators have exceeded the set thresholds, and it is a SELL signal.
When a GREEN bar appears, it means that the three oscillators are below the set thresholds, and it is a BUY signal.

I recommend leaving the default settings.
Release Notes: Fixed some bugs
Release Notes: New color codes
RSI: purple line
Ultimate Oscillator: red line
Money Flow Index: green line
Release Notes: Added a swith to deactivate MFI in the strategy calculation.
Release Notes: Added a swith to deactivate ULT in the strategy calculation.
Release Notes: Improvements in the UI.
Release Notes: Improvements in the UI.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?