Yatagarasu_

MTF VWAP & StDev Bands

Yatagarasu_ Uppdaterad   
Multi Timeframe Volume Weighted Average Price with Standard Deviation Bands

I used the script "Koalafied VWAP D/W/M/Q/Y" by Koalafied_3 and made some changes, such as adding more standard deviation bands.

The script can display the daily, weekly, monthly, quarterly and yearly VWAP.
Standard deviation bands values can be changed (default values are 0.618, 1, 1.618, 2, 2.618, 3).
Also the previous standard deviation bands can be displayed.
Versionsinformation:
Labels color set to a neutral color
Versionsinformation:
Chart update
Versionsinformation:
Added inline function to clear up the setting
Versionsinformation:
Made VWAP StDev bands lines invisible by default so only the background gradient fill can be seen
Versionsinformation:
Added Rolling VWAP with Standard Deviation Bands (pmk07)
Cleaned up the settings menu
Disabled VWAP StDev bands lines instead of making them invisible, you can enable them in the Style tab if the gradient fill is too transparent
Versionsinformation:
Made some changes
Versionsinformation:
Added color customization
Removed Rolling VWAP Standard Deviation Bands (to add the above feature)
Versionsinformation:
Added a little extra, TD (Tom Demark) Sequential 7, 8 and 9
Versionsinformation:
Code clean up
Versionsinformation:
Some changes
Versionsinformation:
Cleaning
Versionsinformation:
Added transparency and gradient step
Versionsinformation:
TD update
Versionsinformation:
Small changes
Versionsinformation:
Added a little more labels settings
Versionsinformation:
Small changes again
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?