syntaxgeek

Gap Zones

syntaxgeek Uppdaterad   
Sharing a simple gap zone identifier, simply detects gap up/down areas and plots them for visual reference. Calculation uses new candle open compared to previous candle close and draws the zone, a mid point is plotted also as far too often it's significance is proven effective.

Works on any timeframe and market though I recommend utilizing timeframes such as weekly or daily for viewing at lower timeframes such as 5, 15 or 30 minutes.

Often price is observed reaching towards zone high/mid/low before rejection/bouncing. These gap zones can give quantitative basis for trade management.

Future features may include alerts based on price crossing up/down gap low, mid and highs. Feel free to message with any other suggestions.
Versionsinformation:
  • Simplified color settings

@tradeseekers (YouTube, Twitter)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?