Bartjs

Initial Balance (IB) and Previous Day / Week High, Low & Close

Bartjs Pro+ Uppdaterad   
Plots Historical key levels for volume profile idea.

Plots the following:
- Previous Day High
- Previous Day Low
- Previous Day Close
- Previous Day IB High
- Previous Day IB Low
- Current Days IB High
- Current Days IB Low

IB is based on first hour of trading.

Made specifically for ASX stocks, have not tested it on other exchanges or assets.
Release Notes:
Fixed bugs

The indicator will now create a IB area for the current day, and shade it, and store details of previous days IB session and display it as a plot line.

Historical IB's can be switched on and viewed via settings.

IB session length can be altered in the settings.
Release Notes:
Just updated how high and low is sourced for IB so that its real price, and is not effected by changing to Heikin ashi candles, or others.
Release Notes:
updated error in IB being updated all day rather than just IB time.
Release Notes:
Updated and cleaned up the IB indicator
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?