Michael_M_9238472398745

Commercial Short Index

This script takes the hedger (commercial short) from the COT report and normalize the chart for configurable time frames (e.g. 26 weeks, 152 weeks and 260 weeks).

Based on the "Commercial Index-Buschi" script by MagicEins.
Release Notes: Using LibraryCOT.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?