RicardoSantos

FunctionNNLayer

RicardoSantos Wizard Uppdaterad   
Library "FunctionNNLayer"
Generalized Neural Network Layer method.

function(inputs, weights, n_nodes, activation_function, bias, alpha, scale) Generalized Layer.
  Parameters:
    inputs: float array, input values.
    weights: float array, weight values.
    n_nodes: int, number of nodes in layer.
    activation_function: string, default='sigmoid', name of the activation function used.
    bias: float, default=1.0, bias to pass into activation function.
    alpha: float, default=na, if required to pass into activation function.
    scale: float, default=na, if required to pass into activation function.
  Returns: float
Release Notes: v2 Support for matrices

Updated:
function(inputs, weights, n_nodes, activation_function, bias, alpha, scale) Generalized Layer.
  Parameters:
    inputs: float array, input values.
    weights: float matrix, weight values.
    n_nodes: int, number of nodes in layer.
    activation_function: string, default='sigmoid', name of the activation function used.
    bias: float, default=1.0, bias to pass into activation function.
    alpha: float, default=na, if required to pass into activation function.
    scale: float, default=na, if required to pass into activation function.
  Returns: float

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.