cryptovesta

Engulfing Look-back Alert

cryptovesta Uppdaterad   
This script is an extension of the classical engulf pattern with added rules and user defined features.

Engulfing Candle Definition:
- Bullish Engulfing: Trade BELOW the prior candle's LOW and CLOSE ABOVE the prior candle's HIGH. Previous candle can be an up (bullish) or a down (bearish) candle
- Bearish Engulfing: Trade ABOVE the prior candle’s HIGH and CLOSE BELOW the prior candle’s LOW. Previous candle can be an up (bullish) or a down (bearish) candle

Features:
- Set the look-back period for engulfing candle high and low -> default = 1; e.g. Did the bullish eng candle trade below the lows of the last 3 candles and trade above the highs of the last 4 candles? Set the input values accordingly
- Choose time frame(s) engulfing candle is to be displayed on -> default = M/W/D/4H/1H/15M
- Ability to enable Alerts (includes time frame alert was triggered on): IMPORTANT - when setting alerts ensure to choose "ONCE PER BAR"; otherwise alerts will NOT trigger as intended
prntscr.com/r1yzbm
Versionsinformation:
New features added:
- Multi-hour and multi-minute support
- Compare candle shadows -> Bullish Engulf: upper shadow can be bigger or smaller than lower by x%. Vice versa for Bearish Engulf
- Compare candle size relative to the previous x candles based on candle body and/or shadows
- Compare candle look back period based on candle close or candle shadow
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?