Trader_Morry

Detect BOS in Five Candles with MTF - Alert [MsF]

Trader_Morry Uppdaterad   
Japanese below / 日本語説明は英文の後にあります。
-------------------------
*This indicator is based on azmathshah's "Last Three Candles each of Two HTF".
It's a very cool indicator. thank you.

You can detect trend reversal with candlesticks.
It's MTF compatible and can display up to 2 sets of 5 candles of any time frame on the right side of the chart.
By displaying the candles of the upper time frame bars, you can check the trend change and measure the entry timing with the lower time frame bars.

There are two types of alerts.
"Liquidity Sweep": This is an alert when the upper beard (high) of ③ is touched with the next foot.
"Candle Close": An alert when the upper whisker (high) of ③ is exceeded by the closing price of the next bar (generally a strong signal)

-------------------------
ローソク足でトレンド転換を検知するインジケーターです。
MTF対応となっておりチャートの右側に任意タイムフレームのローソク5本を最大2セット表示できます。
上位足のローソクを表示することにより、トレンド転換確認しながら、下位足でエントリータイミングを計ることができます。


アラートは2種類あります。
"Liquidity Sweep":③の上ヒゲ(high)を次の足でタッチした場合のアラートです
"Candle Close":③の上ヒゲ(high)を次の足の終値で上回った場合のアラートです(一般的には強力なシグナルとなります)

Versionsinformation:
Added BOS - value labels on the MTF panel. BOS - line thickness been changeable.
Versionsinformation:
Versionsinformation:
chart replacement
Versionsinformation:
added: A closing countdown is included in the candle.
Versionsinformation:
Bug fixed. It can display countdown time for each MTF.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?