capissimo

Preprosessed & Standardized RSI

Description:

This is a preprocessed and standardized version of RSI indicator. You can replace RSI with any other indicator of your choice. Use this code as a framework for your ideas.
Time Threshold parameter is useful in handling a repainting issue. By setting it to higher values you can effectively eliminate repainting!
Cumulative Return, Win/Loss and Win Rate are quick & dirty performance measures helpful in tuning parameters.

Enjoy!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Thanks a bunch for this code mate, really helpful!
Svara