wielkieef

FEAR & GREED INDICATOR

wielkieef Uppdaterad   
BTCUSDT.P

Hello
The crypto index, which is currently only for Bitcoin, captures bearish and bullish trends by gauging investor sentiment for the coin. As the name suggests, the market trend is identified based on two emotions – fear and greed.

This configurations are set for 1D BTC charts

This is simple script, based on cheatcountry script


Enjoy ;)

Versionsinformation:
updated Good Sell title

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?