cma

Bullish and Bearish Engulfing Strategy

I've been trying to put a stop loss in the High or Low of the last second bar after I open a position but in this example the only way to close it, is with the opposite action. Does anyone know how to put a stop loss and order with just stop loss and close when there is a bullish or bearish engulfing bar?

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("Super Envolvente", overlay=true)

secLast = 1

checkingHighsAndLows(position) =>
    high >= high[position] and low <= low[position]

isBearishEngulfing(position) =>
    checkingHighsAndLows(position) and open >= close[position] and open >= open[position] and close <= open[position] and close <= close[position]

isBullishEngulfing(position) =>
    checkingHighsAndLows(position) and open <= close[position] and open <= open[position] and close >= open[position] and close >= close[position]


longCondition = isBullishEngulfing(1)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

shortCondition = isBearishEngulfing(1)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)