Daveatt

BEST Multicolor Supertrend InfoPanel

Hello traders

Today is a Pinescript hack to display multiple colors in one label.
I used that panel to show the Supertrend Long Term values (weekly, monthly, quarterly, yearly)

What is a Supertrend?

Definition: SuperTrend is an indicator that works on all timeframes and all instruments (stocks, futures , forex, ...). It is a great tool to follow market trends and optimizes your profits.
SuperTrend evolves below or above the prices depending on the trend. You can use it as an exit position indicator when its direction changes. You can also use it to place your stops.

So.... the hack is?

The hack is about creating a new label for each line - versus creating just one label containing the whole text

Best regards,
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?