cheatcountry

Projection Bandwidth [CC]

The Projection Bandwidth was created by Mel Widner (Stocks and Commodities Jul 1995) and this is another of my series of indicators that I consider undiscovered gems. For those of you who are unaware, the Bandwidth indicator measures the distance between the high and low bands and if you remember from my Projection Bands script, the Projection Bands give pretty accurate early signals of trend reversals and followed fairly closely by a large bulge in the bands. The large bulges in the bands essentially act as the confirmation that the trend reversal is happening and so that brings me to this indicator. This indicator gives signals based on if it has reached a peak or a valley. Both extremes mean that the current trend is ending and I have color coded it based on the buy and sell signals from my Projection Bands indicator. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts or indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?