RicardoSantos

[RS]RSI Divergence Candles V1

Update:
added optional option for mapping the wicks to the high/low series(request for DCC ).
added titles to the options.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title="[RS]RSI Divergence Candles V1")
useHL = input(title='Use high/low series for mapping the wicks?', type=bool, defval=false)
src = input(title='Source Series:', type=source, defval=close)
fast_length = input(title='Fast Length:', type=integer, defval=8)
slow_length = input(title='Slow Length:', type=integer, defval=55)
smooth = input(title='Smooth:', type=integer, defval=10)
overbought = input(title='Overbought Level:', type=float, defval=70)
oversold = input(title='Oversold Level:', type=float, defval=30)

fast_rsi = rsi(src, fast_length)
slow_rsi = rsi(src, slow_length)

smooth_fast_rsi = sma(fast_rsi, smooth)
smooth_slow_rsi = sma(slow_rsi, smooth)

rsi_high = useHL ? max(rsi(high, fast_length), rsi(high, slow_length)) : max(fast_rsi, slow_rsi)
rsi_low = useHL ? min(rsi(low, fast_length), rsi(low, slow_length)) : min(fast_rsi, slow_rsi)

plotcandle(smooth_slow_rsi, rsi_high, rsi_low, smooth_fast_rsi, title='rsi bars', color=smooth_fast_rsi>=smooth_slow_rsi?green:maroon)

hline(overbought, color=black)
hline(oversold, color=black)