xxattaxx-DisDev

Grid Bot Simulator

This script is a grid bot simulator for ranging/choppy markets. Prices are divided into grids, or trade zones, that will trigger signals each time a new zone is entered. During ranging markets, each transaction is followed by a “take profit.” As the market starts to trend, transactions are stacked (compare to DCA), until the market consolidates. No signals are triggered above the Upper Limit or Below the Lower Limit.

Settings overview:
Upper Limit/Lower Limit : Highest and Lowest values for entire grid.
Number of Grids: Number of trade zones.
Show Grids: Show or hide all gridlines.
Show Only Current Grids: Only display the grids just above and just below the current trade zone.
High/Low for signals: If enabled, signals are triggered as soon as the price touches the next zone. If disabled, signals are triggered after bar closes. Enable this for “Once Per Bar alerts. Disable for “Once Per Bar Close” alerts.

Highlight Trade Zones

The grid bot should work well during ranging/choppy markets. Each zone will have only one trade, and then will immediately take profit in the next zone.
Ranging/Choppy Market

However, trending markets can produce multiple signals in rapid succession:
Trending Market

If the gridlines are compressing the chart space, enable the “Show Only Current Grids” in settings.
Show Only Current Grids disabled

Show Only Current Grids enabled

When changing symbols, adjust the Upper and Lower Limits to accommodate the new symbol. Otherwise, the chart will look compressed.
XBTUSD chart with ETHUSDT settings

The bot is a proof-of-concept and is considered experimental. Possible future updates will include Fibonacci grids and “smart entry/exits,” depending on the current trend. Comments and suggestions are encouraged.
Release Notes: Adjusted signals to buy at LowerLimit and sell at UpperLimit if 'extremes' is enabled.
Release Notes:
  • Added market direction filter. Bot will skip ever other signal against market direction (up or down).
  • Added option for signal plot size.
Release Notes: Fixed Upper and Lower Limit lines not showing
Release Notes: Fixed signal arrow sizes
Release Notes: Fixed "Transp" deprecation warning
Release Notes: New version available:


Grid Bot Auto
Release Notes: Update to Pinescript Version 5.

New feature: Interactive upper/lower limit price selectors.

Use the price selectors to set the Upper and Lower Limits when adding the indicator to a new chart, or to interactively change the limits on a live chart.

To change Upper and Lower Limits on an active chart:

1. Click on the indicator to reveal the price selectors (tiny blue boxes)

2. Slide the boxes up or down to select the new price limitsWhen adding to a new chart, follow the prompts to set the “Upper Limit” price, then the “Lower Limit” price.

USDT(TRC20):THb7BFnXP3FceQDSoLqG8DiE7KrfjZLJn7
USDT(ERC20):0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2f83e7
BTC:19VVs5MGYi9gWDoHZVwqpiXfqao3WpePRY
Link:0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2f83e7
ETH(ERC20): 0xe5f4aab4dd0f297843146d51605010bf2c2
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?