Shenl0ng

TITAN

Titan indicator it's a Volatility & price action indicator
with 2 different lengths and time frames to drive the trend and reversals during the bear market and the bull market
with one adjustable level of taking profit and one adjustable stop loss level.

How to use :

Buy on a buy signal
sell on a sell signal
set your take profit level
set your stop loss level
set your alerts for each signal
and make money.
Release Notes: xD
Release Notes: xD
Release Notes: xD
Release Notes: xd
Release Notes: xD
Release Notes: xD
Release Notes: The DMT & ROCKET final ENSEMBLE
Release Notes: xD
Release Notes: 4.0
Release Notes: xD
Release Notes: TiTan 4.0
Release Notes: All system is active multi-timeframe into one timeframe.
Release Notes: Scalping mode updated
Release Notes: xD
Release Notes: xD

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Shenl0ng för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.