naviero1959

Bollinger Bands Ema 50,200,800

naviero1959 Uppdaterad   
EMAs converted to Bollinger Bands The bands are 50, 200 and 800 period, forming a strategy and having clear trends and stronger supports and resistances (when the lines converge the area is stronger).
Release Notes: new desing
Release Notes: SMA are include if you can not use it only go to setup.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Liknande idéer