ucsgears

UCS_Extreme Snap Back (TVI)

I am calling it a SNAP BACK indicator.

Utilizing the TVI (Transactional Value Index - Link below for indicator / setups)
You can pretty much guess when any instrument could slow down, last stand in a pullback and the last few candles before losing its strong trend.

It varies per person, a short term trader can use this, Long term traders can hedge with options.

A great tool for my trading. Thought I will share this.


This utilizes TVI indicator, currently the TVI is manipulated manually, I have automated a version for future release.

Embrace trading - keep the money flowing.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
// Created by UCSgears

study(title="UCS_Extreme Snap Back", shorttitle="UCS_Snapback", overlay=true)

// NO INPUTS - TRADING SYSTEM

hps = input (true, title = "High Probability Setup")
mps = input (false, title = "Mid Probability Setup")
lps = input (false, title = "Low Probability Setup")

// Inputs per video on youtube
src = ohlc4
len1 = 7
len2 = 14
len3 = 21

// Moving Average (Mid Point Fair Value)
ma1 = sma(src, len1)
ma2 = sma(src, len2)
ma3 = sma(src, len3)

// ATR (Dynamic Volatility Units)
rng1 = sma(tr,len1)
rng2 = sma(tr,len2)
rng3 = sma(tr,len3)

// ATR deviation or Secret Sauce of the promoter
up1 = ma1 + rng1 * 1.6
up2 = ma2 + rng2 * 2.4
up3 = ma2 + rng3 * 3.2

dn1 = ma1 - rng1 * 1.6
dn2 = ma2 - rng2 * 2.4
dn3 = ma2 - rng2 * 3.2

// Low Probability Trade Setup
ERhigh1 = high > up1 ? 1 : 0
ERlow1 = low < dn1 ? 1 : 0

// Medium Probability Trade Setup
ERhigh2 = high > up1 and high > up2 ? 1 : 0
ERlow2 = low < dn1 and low < dn2 ? 1 : 0

// High Probability Trade Setup
ERhigh3 = high > up1 and high > up2 and high > up3 ? 1 : 0
ERlow3 = low < dn1 and low < dn2 and low < dn3 ? 1 : 0

// Plots Based on Selection
HiPERh = hps and ERhigh3 ? red : na
HiPERl = hps and ERlow3 ? green : na

MiPERh = mps and ERhigh2 ? red : na
MiPERl = mps and ERlow2 ? green : na

LoPERh = lps and ERhigh1 ? red : na
LoPERl = lps and ERlow1 ? green : na

// Highlights
bgcolor(HiPERh, transp=70)
bgcolor(HiPERl, transp=70)
bgcolor(MiPERh, transp=70)
bgcolor(MiPERl, transp=70)
bgcolor(LoPERh, transp=70)
bgcolor(LoPERl, transp=70)