Investoz

@Investoz Risk Calculator

Calculate your position size

This simple risk calculator calculates how much you want to risk in total money.
This requires you to manually fill in how much capital you have and what percentage risk you want to take. You do this in the indicator settings. The default settings is set to 0.
The calculation of the amount will be displayed depending on the currency of the security.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?