pipCharlie

Chandelier Stop

A modified verion of the Chande & Kroll's Stop indicator.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//+------------------------------------------------------------------+
//| Edited original VStop Script from LazyBear using info from    |
//|                      ChandelierStops_v1.mq4 |
//|                 Copyright © 2006, Forex-TSD.com |
//|             Written by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk |  
//|      http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory |                   
//+------------------------------------------------------------------+

study("Chandelier Stop", overlay=true)

//input variables
Length=input(title="Look Back Period", type=integer, defval=22)
ATRPeriod=input(title="ATR Period", type=integer, defval=22)
Mult=input(title="ATR Multiplier", type=integer, defval=3)

//calculate stop value
short_stop = lowest(Length)+Mult*atr(ATRPeriod)
long_stop = highest(Length)-Mult*atr(ATRPeriod)

shortvs=na(shortvs[1]) ? short_stop : iff(close>shortvs[1], short_stop , min(short_stop,shortvs[1]))
longvs=na(longvs[1]) ? long_stop : iff(close<longvs[1], long_stop, max(long_stop,longvs[1]))

longswitch=iff (close>=shortvs[1] and close[1]<shortvs[1] , 1 , 0)
shortswitch=iff (close<=longvs[1] and close[1]>longvs[1] , 1 , 0)

direction= iff(na(direction[1]), 0, 
			iff (direction[1]<=0 and longswitch, 1, 
			iff (direction[1]>=0 and shortswitch, -1, direction[1])))
			
pc=direction>0?longvs:shortvs

plot(pc, color=direction>0?aqua:fuchsia, style=circles, linewidth=2)
plot(pc, color=direction>0?aqua:fuchsia, style=line, linewidth=2)