thequantscience

Reinforced RSI - The Quant Science

thequantscience Pro Uppdaterad   
This strategy was designed and written with the goal of showing and motivating the community how to integrate our 'Probabilities' module with their own script.

We have recreated one of the simplest strategies used by many traders. The strategy only trades long and uses the overbought and oversold levels on the RSI indicator.

We added stop losses and take profits to offer more dynamism to the strategy. Then the 'Probabilities' module was integrated to create a probabilistic reinforcement on each trade.
Specifically, each trade is executed, only if the past probabilities of making a profitable trade is greater than or equal to 51%. This greatly increased the performance of the strategy by avoiding possible bad trades.

The backtesting was calculated on the NASDAQ:TSLA , on 15 minutes timeframe.

The strategy works on Tesla using the following parameters:

1. Lenght: 13
2. Oversold: 40
3. Overbought: 70
4. Lookback: 50
5. Take profit: 3%
6. Stop loss: 3%

Time period: January 2021 to date.

Our Probabilities Module, used in the strategy example:
Release Notes:
User interface improvement.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?