exlux99

Intraday FOREX london scalper

This forex System is only for ECN Broker Account.

Pairs: Major with spread < 0.0001 (EUR/USD).

Setup:
Wait for the market to make to 60 minute from the open.
If the market is near the intraday high be prepared to go short
If the market is near an intraday low for the same time period, then be prepared to go long.

Rules for entry
For sell setups: Enter on sell stop 1 pip from low of the last 15 min bar.
For buy setups: Enter in buy stop 1 pip from high of the last 15-minute bars.Rules for exit
Take profit: Close out positions on 6 pips profit..
Stop Loss: Close out on 5 pips loss or if trade takes more than 1 minute.

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?