cheatcountry

Ehlers Hilbert Transform [CC]

The Hilbert Transform was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 18:3 (16-27)) and this indicator can work pretty well as a trend confirmation. This essentially transforms the underlying price data into a soundwave and when you compare the two (blue is positive and red is negative) then it provides fairly clear buy and sell signals. Ehlers did warn in his original article that this indicator has a lag of 4 bars so you have to keep that in mind. I have found that this indicator works pretty well when you buy when the blue line goes over the red line and sell when the blue lines hits the zero line. You could also ignore the red line and buy when the blue line crosses over the zero line and sell when it crosses under. Let me know how you wind up using this indicator in your trading.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?