loxx

Hodrick-Prescott MACD [Loxx]

Hodrick-Prescott MACD is a MACD indicator using a Hodrick-Prescott Filter.

What is Hodrick–Prescott filter?
The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a smoothed-curve representation of a time series, one that is more sensitive to long-term than to short-term fluctuations. The adjustment of the sensitivity of the trend to short-term fluctuations is achieved by modifying a multiplier Lambda.

The filter was popularized in the field of economics in the 1990s by economists Robert J. Hodrick and Nobel Memorial Prize winner Edward C. Prescott, though it was first proposed much earlier by E. T. Whittaker in 1923.

There are some drawbacks to use the HP filter than you can read here: https://en.wikipedia.org/wiki/Hodrick%E2%80%93Prescott_filter

Included
  • Bar coloring
  • 3 types of signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?