RicardoSantos

[RS]Neo Wave V0

EXPERIMENTAL: Request for IvanLabrie.
Method for reading Neo Wave's.
note: some issues arent possible to work around/fix due to limitations in pinescript.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study(title='[RS]Neo Wave V0', overlay=true)
SHOW_TF = input(title='Display Timeframe Box:', type=bool, defval=true)
timeframe = input(title='Timeframe:', type=string, defval='D')

shift = timeframe == 'D' and period == '720' ? 2 :
    timeframe == 'D' and period == '360' ? 4 :
    timeframe == 'D' and period == '240' ? 6 :
    timeframe == 'D' and period == '180' ? 8 :
    timeframe == 'D' and period == '120' ? 12 :
    timeframe == 'D' and period == '60' ? 24 :
    timeframe == 'D' and period == '45' ? 32 :
    timeframe == 'D' and period == '30' ? 48 :
    timeframe == 'D' and period == '15' ? 96 :
    timeframe == 'D' and period == '5' ? 288 :
    timeframe == 'D' and period == '3' ? 480 :
    timeframe == 'D' and period == '1' ? 1440 :
    timeframe == 'W' and period == '720' ? 10 :
    timeframe == 'W' and period == '360' ? 20 :
    timeframe == 'W' and period == '240' ? 30 :
    timeframe == 'W' and period == '180' ? 40 :
    timeframe == 'W' and period == '120' ? 60 :
    timeframe == 'W' and period == '60' ? 120 :
    timeframe == 'W' and period == '45' ? 160 :
    timeframe == 'W' and period == '30' ? 240 :
    timeframe == 'W' and period == '15' ? 480 :
    timeframe == 'W' and period == '5' ? 1440 :
    timeframe == 'W' and period == '3' ? 2400 :
    timeframe == 'W' and period == '1' ? 7200 :
    timeframe == 'M' and period == '720' ? 40 :
    timeframe == 'M' and period == '360' ? 80 :
    timeframe == 'M' and period == '240' ? 138 :
    timeframe == 'M' and period == '180' ? 160 :
    timeframe == 'M' and period == '120' ? 240 :
    timeframe == 'M' and period == '60' ? 480 :
    timeframe == 'M' and period == '45' ? 640 :
    timeframe == 'M' and period == '30' ? 960 :
    timeframe == 'M' and period == '15' ? 1920 :
    timeframe == 'M' and period == '5' ? 0 :
    timeframe == 'M' and period == '3' ? 0 :
    timeframe == 'M' and period == '1' ? 0 :
    0

tf_counter = change(time(timeframe))!=0 ? 1 : tf_counter[1]+1
//plot(tf_counter)

tf_high = not SHOW_TF ? na : security(ticker, timeframe, high)
tf_low = not SHOW_TF ? na : security(ticker, timeframe, low)
tf_hp = plot(title='TF High', series=tf_counter >= shift ? na : tf_high, style=circles, color=black, linewidth=1)
tf_lp = plot(title='TF Low', series=tf_counter >= shift ? na : tf_low, style=circles, color=black, linewidth=1)
fill(title='Time Box', plot1=tf_hp, plot2=tf_lp, color=blue, transp=90)
//hl = high >= tf_high ? high : low <= tf_low ? low : na
//plot(hl)
hh = tf_counter == 1 ? high : high >= hh[1] ? high : hh[1]
ll = tf_counter == 1 ? low : low <= ll[1] ? low : ll[1]
//plot(hh, color=black)
//plot(ll, color=black)
hhc = change(hh)>0 ? n : hhc[1]
llc = change(ll)<0 ? n : llc[1]


direction = tf_counter == 1 ? hhc[1] < llc[1] ? hh[1] : ll[1] : tf_counter == shift ? hhc[shift] < llc[shift] ? ll[shift+1] : hh[shift+1] : na
plot(title='Wave', series=direction, color=direction>fixnan(direction[1])?green:maroon, linewidth=2, offset=-shift)