yatrader2

Autocorrelation Plot

A tool to plot auto correlation of time series, this is useful in identifying periodicity in a time series or signal.

Due to the limits of Pine Script you'll need to add it multiple times if you want autocorrelation beyond 55 periods. I have added it 4 times here for 220 periods.

For more information on Autocorrelation see: en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation

Note: There are 1 bar gaps every 55 because I wanted the labels to remain every 5, but you don't have to have gaps....
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?