chervolino

Chervolinos Ultrafast RMTA MACD

Description of a classic MACD:
MACD , short for moving average convergence/divergence, is a trading indicator used in technical analysis of stock prices, created by Gerald Appel in the late 1970s. It is designed to reveal changes in the strength, direction, momentum, and duration of a trend in a stock's price. The MACD indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, most often the closing price. These three series are: the MACD series proper, the "signal" or "average" series, and the "divergence" series which is the difference between the two. The MACD series is the difference between a "fast" (short period) exponential moving average ( EMA ), and a "slow" (longer period) EMA of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself. The MACD indicator thus depends on three time parameters, namely the time constants of the three EMAs. The notation "MACD" usually denotes the indicator where the MACD series is the difference of EMAs with characteristic times a and b, and the average series is an EMA of the MACD series with characteristic time c. These parameters are usually measured in days. The most commonly used values are 12, 26, and 9 days, that is, MACD . As true with most of the technical indicators, MACD also finds its period settings from the old days when technical analysis used to be mainly based on the daily charts . The reason was the lack of the modern trading platforms which show the changing prices every moment. As the working week used to be 6-days, the period settings of represent 2 weeks, 1 month and one and a half week. Now when the trading weeks have only 5 days, possibilities of changing the period settings cannot be overruled. However, it is always better to stick to the period settings which are used by the majority of traders as the buying and selling decisions based on the standard settings further push the prices in that direction.

Description of the new Ultrafast RMTA MACD:
Ultrafast RMTA MACD , short for moving average convergence/divergence, is a trading indicator used in technical analysis of stock prices, created by Chervolino. It is designed to reveal changes in the strength,
direction, momentum, and duration of a trend in a stock's price. The RMTA MACD indicator (or "oscillator") is a collection of three time series calculated from historical price data, from the closing price.
The RMTA MACD based on the THE RECURSIVE MOVING TRENDLINE SYSTEM http://technical.traders.com/archive/art...
and is series is the difference between a "fast" (short period) Recursive Moving Trend Average , and a "slow" (longer period) Recursive Moving Trend Average of the price series. The average series is an EMA of the MACD series itself.
The result is a non laging indicator, depends on the settings.

special thanks to
everget LonesomeTheBlue
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?