STtraderr

Ema System Ajeet v1.0

This is a 5 min, Trend following system
using two Ema's: 20 and 50
Probability of hitting the target is high when both Ema's are:
Rising and almost parallel, for Buying
Falling and almost parallel, for Selling
This will decrease the number of entries but probability of hitting the target is 88%
(Tested on 8 months data for FnO scrips cash on 5 mins data)
Target fixed at 1% or you can trail
SL fixed at 1% or you can take close above Ema20 as stop for buying and vice versa
I tested it on FnO stocks Nseindia with 5 mins chart, you are free to explore
-Ajeet Singh
Release Notes: Some good signals were skipping in ver 1.0
(pointed by my friends)
so now made little more robust
Release Notes: changed colors (v 1.1)
Release Notes: EMA's has been enhanced for better accuracy

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?