Snufkin420TC

Multi-timeframe EMA

The Multi-timeframe exponential moving average ( EMA ) indicator visualizes EMAs from 1 minute to 1 quarter on a single chart using the request.security function. Standard and Fibonacci timeframes are available as well as the ability to hide high-timeframe EMAs to keep the chart clean. Cross-overs and arrangement of the EMAs indicate sentiment.

Much love to DumpCap! The script is presented sans secret sauce .
Release Notes: Fixed some minor errors with framescore and coloring
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?