kenenick

NickenScalper V1.0 for BITCOIN (1h chart)

This is the scalper of the scalpers!

The script is made only for the 1 hour tick chart in the BITCOIN market.
You need to use this script with the "heikin ashi" candlesticks .
This script gives BUY and SELL signals on the chart.

No false signals or repaintings.
This script is writen in Pinescript version 3.

-- If you want to test/use the script, please ask me here. --

More questions? Feel free to ask.

Enjoy our Free Analysis and Setups.
Leave us a like and comment.

For more scripts & analysis, follow us.
Success trading!
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta kenenick för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView does not suggest paying for a script and using it unless you 100% trust its author and understand how the script works. In many cases you can find a good open-source alternative for free in our Community Scripts.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.