mslade50

SMA Regime

Provides a color coded indicator based upon both the slope of a moving average of choice, and the asset's position in relation to that moving average. If the specified moving average is downward sloping and the asset closes below the moving average the indicator will be red. If the specified moving average is upward sloping and the asset closes above the moving average the indicator will be green. Any other combination of these two factors will color the indicator yellow indicating indecision.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?