ge-on

Keltner | Bollinger | Squeeze

ge-on Uppdaterad   
Percent B (%B), it's derivation Percent K (%K) and squeeze indicator combined in one.


blue line = bollinger %
orange line = keltner %
red background = squeeze*

squeeze = bollinger bands are inside (encapsulated by) keltner channel
Versionsinformation:
Fixed squeeze calculation.
Versionsinformation:
Added scaled RSI indicator - let's call it rsi_2 - which is calculated in following way:

> rsi_2 = (rsi / 100) - 0.5

RSI is now plotted as histogram, where
  • green color = overbought / oversold market
  • red color = normal


* This indicator was created primarly for my own purposes, all comments and suggestions are welcome.
Versionsinformation:
Added smoothing parameter to %B and %K.

Note: Indicator works best with 30min+ time-frames.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?