mojtaba_455

Coin support [Supply/Demand]

mojtaba_455 Uppdaterad   
The idea here is to input the appropriate benchmark tickerid to the asset class you're trading and to paint zones according to the price activity of the selected tickerid. This works very well trying to paint meaningful zones against noisy stocks, currencies, commodities etc. Use a correlation coefficient to determine the best benchmark for your asset class.
Versionsinformation:
سلام
ورژن جدید
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?