Aurocks_AIF

Sessions on Chart

This script shows the London and NY Sessions on your chart. Decided to publish it on demand for user yuan642 :D. Maybe other users may find it helpful.

Looking back on charts it can help to spot certain moves or patterns around certain Session open when high volumes enter the markets.
Release Notes: The script has been updated with the following features:

- Tokyo Session
- the background is colored for each session between highs and lows of timeframe chosen (D, W, M).

Examples of this indicator calculated with highs and lows for each session on daily, weekly and monthly basis, respectively:

View only of the sessions with highs and lows calculated on daily timeframe:Hope you enjoy the update!
Release Notes: The script has been updated with the following features:

- Tokyo Session
- the background is colored for each session between highs and lows of timeframe chosen (D, W, M).
Release Notes: - After getting messages from users that they prefer the previous background view, I have changed to the previous view by default with Asia Session extra.

- The new features with highs and lows can be activated in the settings.
Release Notes: - After getting messages from users that they prefer the previous background view, I have changed to the previous view by default with Asia Session extra.

- The new features with highs and lows can be activated in the settings.
Release Notes: - Manage the plotted sessions by ticking in the settings.
- Sydney session added as well.
Release Notes: - Manage the plotted sessions by ticking in the settings.
- Aussie session added as well.
Release Notes: Fixed minor mistakes.
Release Notes: Corrected minor mistakes
Release Notes: Fixes the blue boxes issues.
Release Notes: Changed the script back to how it was before the pine process issues.
Release Notes: The change in behavior on weekends due to the new version upgrade has been mitigated.
Release Notes: In the High/Low View, each session does not start with the previous session's range anymore. The new update eliminates the "spikes" from the chart.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?