alexandressrocha

Keltner Averages [ROCHA]

The averages 17, 34 and 66 are very good with keltner is best
Three moving averages for trend
17, 34 and 66
>66 buy only
<66 sell only
17>34 buy
17<34 sell
else against trend

use with 1 larger time and 1 smaller

>keltner buy strong
<keltner buy strong

fuel = volume>volume(1) and volume (2) and volume (3)
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?