capriole_charles

Bitcoin Production Cost Oscillator

capriole_charles Premium Uppdaterad   
For Trav,

Oscillator version of "Bitcoin Production Cost".

Based on raw data from CBECI.
Follow me to read more about the calculation logic.

Release Notes: Updated with January 2020 electricity data.
Release Notes: Updated with May 2020 electricity data from CBECI.org
Now uses 2 week rolling data for finer granularity (while balancing TradingView load time).
Uses 4c/kWh (lower end of CBECI and Coinshares global average Mining electrical cost estimates).
Release Notes: Updated with August 2020 electricity data from CBECI.org
Release Notes: Updated inputs
Release Notes: Updated input data
Release Notes: Updated energy values
Release Notes: Updated energy data
Release Notes: Updated data inputs
Release Notes: Sourcing
Release Notes: Sourcing update

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?