BacktestRookies

Dane - MA Strategy

This strategy has been developed as a development service. It is published for customer acceptance and verification. As such, I am unable to provide access to anyone other than the paying customer. Sorry about that.

For those interested in development services, please check out the backtest-rookies (.com) website.

MA Strategy

A Moving average crossover strategy using Heikin-ashi candles for confirmation. The strategy makes trading decisions based on Heikin-ashi data but trades on real candlestick charts to avoid incorrect backtest results.

The strategy includes optional plotting of HK candles on an overlay to help with strategy verification.

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta BacktestRookies för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.