zzzcrypto123

Static + Dynamic Levels

Shows static and dynamic levels which can act as support/resistance . These are important as there is a lot of users who are interested in buying/selling at these prices.

Static Levels include -
Daily/Weekly/Monthly/Yearly Open (changes color depending on if below or above price)
Previous Daily/Weekly/Monthly/Yearly Open
Previous day's High/Low

Dynamic Levels include -
100/200 Daily MA
100/200 Weekly MA

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

simplicity at it's best .. good work.. thank you
+1 Svara