ganesh04

camarilla - Daily,Weekly,Monthly by Ganesh

ganesh04 Uppdaterad   
camarilla - Daily,Weekly,Monthly levels in one chart for support and resitance
Release Notes:
camarilla - Daily,Weekly,Monthly levels for support and resistance
Release Notes:
camarilla - Daily,Weekly,Monthly by Ganesh for support & resistance
Release Notes:
Added previous day high low values
Release Notes:
Added Previous week/day high low values
Release Notes:
Added Previous month high low values
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?