Dragon_trader95

Dragon Double RSI

Dragon_trader95 Uppdaterad   
Most important thing is feeling inspired and relaxed. Forcing your way into anything under stress and pressure will only end up in disaster


This indicator consists of three RSIs.
RSI: RSI is common and its length is 14.
RSI 1: The slowest RSI. The length is 100.
RSI 2: Faster than RSI 1. The length is 50.
Versionsinformation:
All lengths are customizable. You can change the length of all three RSIs to your liking.
Overbought and oversold for rsi is 75 and 35. you can change it in settings.
for slowest rsi overbought and oversold is 60 and 55. you can change it in settings.
Versionsinformation:
change some of colors
Versionsinformation:
Modify Lines
Versionsinformation:
add alertcondition
Versionsinformation:
modify colors and remove bugs
Versionsinformation:
Add Resolution For All RSI
Versionsinformation:
modify time frame
Versionsinformation:
bug fix
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?