Lij_MC

Central Pivot Range 2x

Based on a modified Hancock Pivot Range.

Displays the Central Pivot Range for 2 customisable Timeframes Along with Targets which are based on Classic Pivot Point Extensions.
The Pivot Point Extensions are Extended to the right of the price chart which helps eliminate unnecessary clutter
TF1 Displays Right Extensions R3 to S3 + the pivot point
TF2 Displays only Right Extensions R2 to S2
I would have liked to have provided more Right Extensions plus Labels however that would have exceeded Tradingviews memory limits, having said that R3 to S3 for both timeframes can still be displayed as historical levels

Central Pivot Range High Low and Mid Levels + the Targets work great as Support and Resistance and help with analysing the trend
A Thick Central Pivot Range generally indicates consolidation whereas a Thin Central Pivot Range generally indicates a trending market

Release Notes: Fixed a fault
Release Notes: Connecting lines between Central Pivots have been made transparent
Release Notes: Added Alerts for when price enters Pivot Range
Release Notes: Added Alerts for when Price is within the Central Pivot Range and RSI 14 is Over Bought or Over Sold - This one is a cracker and may help establish a quick move out of the Central Pivot Range
Release Notes: Fixed a fault with the Alert
Release Notes: Optimised code
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?