Noldo

Minkowski Distance Factor Adaptive Period MACD

Noldo Uppdaterad   
Hi, this script comes from the idea that Ricardo Santos' Minkovski Distance Function is transferred to the period as a factor.


Minkowski Distance Function Script :And thus an adaptive MACD was created.
This script can give much better results in more optimized larger periods.

I leave the decision to determine the periods and weights.
I used the weights of 9,12,26 and periods created with multiplied by factor.


Regards.
Release Notes: Corrected typos
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?