LazyBear

Indicator: Elder Impulse System

According to Elder, "The Impulse System encourages you to enter a trade cautiously but exit fast, by identifying inflection points where a trend speeds up or slows down. This is the professional approach to trading, the total opposite of the amateur's style. Beginners jump into trades without thinking too much and take forever to get out, hoping and waiting for the market to turn their way."

The Impulse System is based on two indicators, a 13-day exponential moving average and the MACD-Histogram. The moving average identifies the trend, while the MACD-Histogram measures momentum. As a result, the Impulse System combines trend following and momentum to identify impulses that can be traded.

By default it uses your chart's time frame, but you can set it to any custom time frame via options page. Optionally, price bars can be color coded too.

More info:
http://stockcharts.com/school/doku.php?i...

Steps to import / use custom indicators from this chart:
PDF: https://drive.google.com/file/d/0Bx48Du_...

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear
//
// If you use this code in its original/modified form, do drop me a note. 
//
study("Elder Impulse System [LazyBear]", shorttitle="EIS_LB")
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D", type=resolution)
source = security(tickerid, useCustomResolution ? customResolution : period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
  fastMA = ema(source, fastLength)
  slowMA = ema(source, slowLength)
  macd = fastMA - slowMA
  signal = sma(macd, signalLength)
  macd - signal

get_color(emaSeries, macdHist) =>
  g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
  r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
  g_f ? green : r_f ? red : blue
  
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))  
bgcolor(b_color, transp=0)
barcolor(showColorBars ? b_color : na)