npietronuto1

Hulk Strategy x35 Leverage 5m chart w/Alerts

This strategy is a pullback strategy that utilizes 2 EMAs as a way of identifying trend, MACD as an entry signal, and RSI and ADX to filter bad trades. By using the confirmation of all of these indicators the strategy attempts to catch pullbacks, and it is optimized to wait for high probability setups. Take not that the strategy is optimized for use on BTCUSDT along with 35 times leverage(Using leverage is risky). The Hulk Strategy waits for strong trend confirmation and then attempts to identify pullbacks using MACD and RSI . By using these it identifies strong short term movement against the trend(hence the name Hulk). To use the strategy wait for the strategy to make an entry, and then enter with a stop loss of 1.1% and a take profit of 1.35% with respect to if it is a long or short position. The trade frequency of this strategy is high as it is made for use on the 5m timeframe. But this does not mean you will have to be staring at your computer constantly as an average of 1 trade takes place each day. This will vary a lot though, somedays the strategy enters up to 4 times. I wish you good trading and hope that you like this strategy!

P.S. The indicators on my chart are visualizations of the indicators used in the strategy, they are not necessary for the strategy to work though. Also the colored in cloud on the price chart is an EMA cloud and it comes with the strategy when you add it to your chart. This EMA cloud consists of two EMAs a 50 and a 200 EMA .
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?